Szkolenie Zakładowej Służby Ratowniczej

Szkolenie Zakładowej Służby Ratowniczej

W sobotę, 11 września, nasi stali pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Zakładowej Służby Ratowniczej (BHV).

Podczas szkolenia dowiedzieli się jak powinno przebiegać prawidłowe:

  • udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadków,
  • alarmowanie służb ratowniczych,
  • ograniczanie i zwalczanie powstającego pożaru oraz skutków wypadków,
  • alarmowanie i ewakuacja wszystkich pracowników i innych osób w przedsiębiorstwie lub zakładzie w przypadku zagrożenia.

Oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby, aby zdobytą wiedzę wykorzystywać w praktyce; natomiast jeżeli zdarzy się taki incydent, jesteśmy profesjonalnie przygotowani.